Zobacz wszystkie produkty

Reklamacje i zwroty

Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest poniżej
  Wygeneruj formularz zwrotu 

 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, natomiast sprzedawca zwróci pełną należność za złożone przez Klienta zamówienie.

 

Wymiana

 1. Zakupiony w sklepie internetowym towar kupujący może wymienić.

 2. Przy wymianie towaru sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnej różnicy ceny między produktem wymienianym a wymienionym.

 3. W celu wymiany towaru nabywca jest zobowiązany przesłać na własny koszt towar do sprzedawcy.

 4. Do przesyłki należy dołączyć kwotę 15 zł na przesyłkę zwrotną oraz informację o adresie wysyłki, numerze telefonu oraz produkcie na jaki ma zostać wymieniony nabyty uprzednio towar.

 5. Przed wysłaniem towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą celem ustalenia dostępności towaru, na jaki ma zostać wymieniony.

 6. Przesyłkę należy nadać na adres sklepu stacjonarnego (3BUTY.pl Stargardzka 9d 54-156 Wrocław).

 7. Prosimy o nie naklejanie niczego bezpośrednio na karton z butami i odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed jej uszkodzeniem.

 

Gwarancja

 1. Wszystkie zakupione u nas towary są objęte gwarancją producenta wynoszącą 24 miesiące.

 2. Aby zareklamować produkt zalecamy wydrukować i wypełnić wniosek ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO, który można pobrać  poniżej:
  Pobierz formularz reklamacji .

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

 4. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wypełniony formularz reklamacyjny.

Prosimy nie wysyłać towaru za pobraniem.

 

Reklamacje

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Zalecamy dołączyć do przesyłki Zgłoszenie Reklamacyjne, które można pobrać tutaj.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

Sklepy internetowe Wrocław